Traumatologia i Ortopèdia.

Ginecologia i Obstetrícia.

Cardiologia.

Urologia.

Medicina general.

Geriatria.

Cirurgia vascular.

Cirurgia general i digestiva.

Dermatologia i plataforma làser.

Oftalmologia.

Endocrinologia.