Ingres PRIVAT

Residencial i sociosanitari

Residència permanent o temporal que funciona com a substitutiu de la llar.

Franja_Mes_Informacio_Gris_a

Convalescència

Unitat que dona atenció a pacients que necessiten rehabilitació integral d’alguna patologia aguda o d’alguna fractura.

Ingrés temporal

Unitat que dona atenció a pacients que precisen una estada curta al centre per malaltia o claudicació del seu cuidador.

Ingres CATSALUT

Unitat de subaguts

Unitat que dona atenció a pacients amb malalties agudes en fase d’estabilització o recuperació.

Unitat de convalescència

Unitat que dona atenció a pacients que necessiten rehabilitació integral d’alguna patologia aguda o d’alguna fractura.

Unitat de llarga durada

Unitat que dona atenció a pacients amb un important grau de dependència i/o que no poden portar a terme per ells mateixos les seves activitats quotidianes.

Unitat de descans temporal

Unitat que dona atenció a pacients que precisen una estada curta al centre per malaltia o claudicació del seu cuidador.

Hospital de dia