Barra_lateral_1Servei de podologia

Les tasques bàsiques del servei son:
  • Exploració dels peus i diagnosi d’alteracions biomecàniques.
  • Quiropodia: deslaminació d’hiperqueratosis, durícies.
  • Patologia ungocal i reeducació canals ungocals.
  • Cirurgia de la ungla.
  • Confecció i aplicació d’ortesis a mida: silicones, espumes, vendatges…
  • Orientació i prescripció de suports plantars: plantilles Orientació i prescripció de tractaments fisioterapèutics als  peus que donin suport als tractaments ortopodològics.

La podologia està relacionada de forma important amb especialitats mèdiques com la traumatologia, reumatologia, dermatologia, endocrinologia, pediatria, etc.