Barra_lateral_1

Psicologia clínica

L´objectiu del treball terapèutic és millorar la qualitat de vida del pacient.
L´ espai terapèutic permet l´autoconeixement i l´optimització dels recursos propis.
La crisis esdevé així una gran oportunitat per trobar una ruta vital que otorgui sentit al nostre trajecte vital.
La recuperació requereix comprendre la realitat assumint la nostra responsabilitat.

 • Ansietat i estrès.
 • Depressió.
 • Dol, pèrdues.
 • Insomni.
 • Problemes de relacions socials i laborals.
 • Processos vitals complexos
 • Dependència emocional.
 • Insatisfacció vital.
 • Inseguretat, autoestima.
 • Confusió mental.
 • Bloqueig emocional.