Barra_lateral_1Psicologia infantil i logopedia

undev01

Neuropsicologia: Unitat de Diagnòstic de l’escolar: Altes Capacitats. Trastorns de l’aprenentatge ,Baix rendiment escolar, Dislèxia, TDAH, Discalcúlia, Infants Ex-pretermes, Unitat de l’infant adoptat.
L’objectiu de la Unitat de diagnòstic Escolar és realitzar una exploració neuropsicològica , de manera que, la família, l’alumne i l’escola puguin disposar d un informe amb l’explicació de les febleses i fortaleses de l’alumne per tal d’activar el pla d’actuació psicoeducatiu més adient. Tant amb alumnes d’altes capacitats en que cal enriquir linies curriculars con en Trastorns del Neurodesenvolupament.

 

Logopèdia: Intervenció logopèdica en retards de parla i/o Llenguatge, Dislàlies, Trastorn específic del llenguatge. Reeducacions de Lectura-escriptura. Dislèxia. Trastorns de la comunicació . Trastorns de l’espectre de l’Autisme. Equip format a la Mutua de Terrassa pel diagnòstic i intervenció infants dins espectre de l’autisme

 

Psicopedagogia: Reeducacions psicopedagògiques. Organització i tècniques estudi.